first fixed slider
first fixed slider
first fixed slider
פנים של אישה מחזיקה עלה לבנדר

המרכיבים שלנו מיוצרים מגידול ברי קיימא

לבנדר והטימין שלנו גדלים בחווה אורגנית בדרום צרפת. תוכנית הגידול הבר-קיימא שלנו תורמת
לשמירה על המגוון הביולוגי המקומי, הרחבת החקלאות האורגנית ותמיכה בחקלאים המקומיים.