first fixed slider
תנאי השימוש באתר האינטרנט: www.garnier.co.il
בתוקף החל מ-14/08/2018

ברוך/ה הבא/ה לאתר האינטרנט של www.garnier.co.il (להלן: "האתר").

קרא/י בבקשה בעיון את תנאי השימוש אלו המסדירים את השימוש באתר זה (להלן "תנאי השימוש").

השימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלה ללא הסתייגות.

בכל בקשה או שאלה הנוגעת לשימושך באתר, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת הבאה: service.il@loreal.com.

הבהרה משפטית

כתובת URL של האתר: www.garnier.co.il

בעלי האתר: לוריאל ישראל בע"מ, 520041757 רח' הצורן 4, נתניה 4250604 פועלת בשם ומטעם המותג גרנייה (להלן "בעלי האתר" או "אנחנו" או "אנו" או "אותנו" או "לנו" או "אלינו" או "על ידינו").

גישה לאתר

בכדי להשתמש באתר ו/או בחלקים מסוימים בו יתכן ותידרש/י להגדיר סיסמה ושם משתמש. במקרה כזה מוטלת עליך האחריות לנקוט בצעדים הדרושים על מנת לשמור על סודיות הסיסמה ושם המשתמש שלך. את/ה יכול/ה כמובן לשנות אותם בכל עת. עם זאת, מספר ניסיונות הגישה לאתר ו/או לחלקים מסוימים בו עשוי להיות מוגבל על מנת למנוע שימוש בסיסמה ובשם המשתמש שלך למטרות זדוניות. אנא יידע/י אותנו על כל שימוש בשם המשתמש ובסיסמה שלך אשר נעשו שלא על ידך או ללא ידיעתך.

במקרה של הפרת הכללים שנקבעו בתנאי שימוש אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות את הגישה שלך לאתר (באופן זמני או קבוע).

במידה והגישה לאינטרנט והשימוש בו כרוכים בעלויות נוספות, את/ה תישא/י בעלויות אלו.

קניין רוחני

א. זכויות קניין רוחני

פיתוח אתר זה היה כרוך בהשקעות משמעותיות. האתר וכל אחד מהרכיבים שהוא מכיל (למשל, מותגים, תמונות, טקסטים, סרטונים וכו') הינם קניינו הרוחני.

לידיעתך, האתר בשלמותו מהווה יצירה מקורית של לוריאל, והבעלות וכל הזכויות הצמודות לאתר (למעט התוכן שפורסם על-ידך ולמעט פרסומות של צדדים שלישים), לרבות המבנה, ההרכב, הארגון, התיאום והסדר של התוכן באתר (בין אם תוכן זה מוגן בזכויות יוצרים/ זכויות קניין רוחני אחרות, או לא), מאגרי המידע והאמצעים הטכנולוגים הכלולים בו ו/או אשר עליהם הוא מבוסס, וכל זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, סימני המסחר ו/או כל זכויות הקניין הרוחני האחרות הצמודות לו, הם הרכוש הבלעדי של לוריאל ויישארו כאלה.

למעט התוכן שפורסם על ידך באתר, אינך מקבל/ת כל זכות ו/או רישיון (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות כלשהן) בקשר עם האתר, השירותים ו/או התוכן המופיע בו, אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאי שימוש אלה.

סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים המופיעים (אם מופיעים) על גבי התוכן באתר (כולו או מקצתו) הינם בבעלות אותם צדדים שלישיים.

אין להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להעביר, להעניק רישיון או לנצל בכל דרך אחרת ו/או לכל מטרה אחרת את התוכן כאמור, למעט אם הדבר הותר בתנאי שימוש אלה במפורש.

הינך מסכים/ה כי סימני המסחר, השמות המסחריים, הגרפיקה, הסמלים, הלוגו ומאפייני מותג אחרים של לוריאל בהם נעשה שימוש בקשר עם האתר, הינם סימני מסחר רשומים שלנו. שום דבר בתנאי שימוש אלה לא מעניק לך את הזכות להשתמש או להציג את הסימנים האמורים (כולם או מקצתם) בכל צורה או דרך שהיא.

אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, למעט השימושים המותרים במפורש לפי תנאי שימוש אלו, הינו אסור בהחלט ומפר את זכיות הקניין הרוחני שלנו ו/ או של אחרים מטעמנו, ועשוי לחשוף אותך לחבות אזרחית ואף פלילית.

יתכן ונאפשר לך להוריד למכשיר הקצה בו את/ה משתמש/ת תכנים מסוימים מאתר זה (להלן "תכנים להורדה"). הינך רשאי/ת להשתמש בתכנים להורדה ללא תשלום, לשימושך האישי והפרטי בלבד. זכות השימוש שאנו מעניקים לך בתכנים להורדה הינה לתקופת ההגנה המשפטית של זכויות קניין רוחני הקבוע בחוק. זכות זו אינה בלעדית ואיננה ניתנת להעברה. כל העתקה, שכפול, שינוי או הפצה של האתר או של התכנים שבו (לרבות התכנים להורדה) אסורים.

במידה ונפנה אותך לאתר המאפשר לך לערוך תמונה (לדוגמה לצורך בדיקה וירטואלית של מוצר קוסמטיקה), את/ה מאשר/ת ומסכים/ה בזאת כי אתר זה יהיה לשימושך האישי בלבד, בהתאם למטרה המיועדת. אינך רשאי/ת לעשות כל שימוש באתר זה, המסב נזק לכבוד, למוניטין או לזכויות שלנו ו/או של כל צד שלישי.

ב. זכויות צד שלישי

אנו מזכירים לך בזאת שעליך לקבל את כל הזכויות והאישורים הנדרשים מכל בעל זכויות רלוונטי בנוגע לתכנים שברצונך לפרסם באמצעות האתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני ו/או הזכויות הספרותיות, האמנותיות ו/או התעשייתיות, זכויות פרסום (כולל הזכות על תמונות של אדם). לדוגמה, עליך לקבל את הזכויות בכל תוכן ועבור כל תוכן (בעיקר צילומים) המציג פריטים אדריכליים אחרונים, עיצובים פרסומיים או עיצובי בגדים שעשויים להיות מוצגים (ראשי תיבות, לוגואים וכו').

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר תוכן שמפר לכאורה זכויות יוצרים ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.

ג. תכני גולשים

יתכן ונקצה באתר, שטח המוקדש לתכני גולשים, כגון טקסט, תמונות, סרטוני וידאו, חוות דעת וכו' (להלן "תכני גולשים").

כאשר את/ה מעלה תכני גולשים לאתר, הינך מעניק/ה לנו רישיון עולמי, חופשי מתמלוגים, בלתי חוזר, שאיננו בלעדי ולתקופת ההגנה המשפטית של זכויות קניין רוחני הקבועות בחוק (לרבות כל רגולציה מאוחרת, נוספת או מתקנת) לשכפל, להציג, להשתמש, להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, לערוך, להפיץ, ולתרגם את תכני גולשים אלה (כולם או חלקם), ליצור עבודות נגזרות מהם ולשלבם בעבודות אחרות.

אנו עשויים להשתמש בתכני הגולשים לכל מטרה, פנימית או חיצונית, לרבות לצורך תקשורת תאגידית או כלכלית, למטרות פרסום, ולכל מטרה של יחסי ציבור, כמו גם למטרות היסטוריות או לצרכי שמירה בארכיון של קבוצת לוריאל ו/או של חברות הבנות שלה. בין השאר אנו עשויים להשתמש בתכנים אלו לצורך:

• פרסום בכל פורמט ובכמות בלתי מוגבלת;
• פרסום בעיתונות הכתובה ובכמות בלתי מוגבל של פרסומים;
• פרסום, שיווק וקידום מכירות בתוך קבוצת לוריאל או החברות הבנות שלה (לרבות אנשי מכירות מפיצים, סיטונאים, קמעונאים, סוכנים וכד') בכמות בלתי מוגבל של פרסומים. לדוגמה אנו עשויים להשתמש בתכני הגולשים בכדי לקדם אירועים, כנסים, תערוכות, דוכנים וכיו"ב;
• שיווק ומכירה לעסקים ולצדדים שלישים שאנו משתפים איתם פעולה לצרכים מסחריים ובכמות בלתי מוגבל של פרסומים;
• פרסום אלקטרוני באתרי אינטרנט, בדיוור ישיר, ברשתות חברתיות וכיו"ב;
• פרסום בכל מדיה פרסומית (לרבות באמצעות פרסום בחנויות קמעונאיות ועל מוצרי המותגים של קבוצת לוריאל (להלן "המדיה").

לידיעתך, רשתות חברתיות (כגון Facebook ו-Instagram) הן פלטפורמות בבעלות צדדים שלישיים, ולפיכך, ההפצה והשימוש בתכני הגולשים באמצעות הרשתות החברתיות, כמו גם שיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים הינו באחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור לאתר או אלינו והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו (לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם). מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של לוריאל.

את/ה תישא/י באחריות לכל תביעה של צד שלישי הנוגעות לשימוש בתכני הגולשים בהתאם לתנאי השימוש שהוגדרו על ידי הרשתות החברתיות.

בנוסף, אנו מזכירים לך בזאת כי כל תוכן המועלה לאתר הינו פומבי וחשוף לחיפושים במנועי חיפוש (כגון גוגל) ולכן כל אדם יוכל לגשת עליו.

הרשאה זו מעניקה לנו את האפשרות להתאים את התכנים שלך שנקבעו בתחילה ו/או לבצע הבהרה לתכני הגולשים כפי שאנו עשויים לחשוב לנכון, בתנאי שתכני הגולשים לא ישנו את התמונה או המילים שלך.

יתר על כן, לשימוש בתכני הגולשים עשוי להתלוות מידע אנונימי כגון העיר, המדינה או הגיל שלך ו/או אם אישרת זאת במפורש, מידע המאפשר את הזיהוי שלך כגון שמך הפרטי או הכינוי שלך.

הינך האחראי/ת הבלעדי/ת לכל התכנים אשר תעלה/י לאתר. הינך מתבקש/ת שלא להעלות לאתר או לפרסם בו כל תוכן העומד בסתירה לדין, לאמור במסמך זה או לסטנדרטים מקובלים של מוסר והוגנות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר בכל עת כל תוכן גולשים שלא יעמוד בתנאי שימוש אלה ובקוד ההתנהגות המפורט להלן. אנו שומרים על זכותנו להסיר או לסרב להפיץ כל תוכן מהאתר, בכל עת, ללא הודעה ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.

קוד התנהגות

אנו תומכים בערכים של סובלנות וכבוד כלפי אחרים. לכן, השימוש באתר זה מהווה את הסכמתך שלא:

• להביע הערות גזעניות, אלימות, מסיתות לשנאת זרים, זדוניות, גסות או בלתי חוקיות;
• להשתמש באתר בכדי ליצור או להפיץ כל תוכן אשר עלול להיות מזיק, משמיץ, זדוני, מטריד, פוגע בשמו הטוב של צד שלישי, מפלה, גזעני, מסית לאלימות, מסית לשנאה או תוכן המסית לביצוע פשעים או עבירות;
• להפיץ כל תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכות קניין רוחני של צד שלישי;
• להשתמש באתר זה למטרות פוליטיות, למטרות תעמולה או למטרות מסיונריות;
• להפיץ כל תוכן פרסומי או שיווקי ו/או שירותים המתחרים עם המותג(ים) המוצגים באתר;
• להשתמש באתר שלא לשם המטרה המיועדת לו, לרבות על ידי שימוש בו כאתר הכרויות;
• להפיץ כל תוכן אשר יש בו בכדי לפגוע בזכות לפרטיות של צד שלישי, לרבות הפצת כל מידע העלול, במישרין או בעקיפין, לאפשר זיהוי של אדם ספציפי ללא הסכמתו המוקדמת והמפורשת. לדוגמה אין לפרסם שם, שם המשפחה, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר הטלפון של אנשים ללא קבלת הסכמתם מראש;
• להפיץ כל מידע או תוכן אשר עלול לפגוע בקטינים;
• להפחיד או להטריד אחרים;
• לבצע פעולות בלתי חוקיות, לרבות אלו העלולות לפגוע בזכויות של צדדים שלישים בכל תוכנה, סימני מסחר, תצלומים, תמונות, טקסטים, סרטונים וכדומה;
• להפיץ תכנים (כולל תמונות וסרטוני וידאו) המציגים קטינים.

אם את/ה סבור/ה שתוכן גולשים מסוים מפר את העקרונות המפורטים לעיל, את זכויותיך או זכויות של צד שלישי כל שהוא, תוכל לשלוח הודעה לכתובת האימייל הבאה: service.il@loreal.com, או לשלוח מכתב מפורט לכתובת הבאה: לוריאל ישראל בע"מ, רח' הצורן 4, נתניה 4250604, בו תפרט/י את פרטיך המזהים, התאריך בו גילית את התוכן כאמור, את כתובת האתר URL, תיאור התוכן השנוי במחלוקת ופרטים מזהים של המשתמש שחיבר את התוכן הזה.

המידע הכלול באתר

א. הוראות כלליות

יתכן והמידע המופיע באתר יכלול אי דיוקים והשמטות (במיוחד במידע המועלה לאתר ע"י משתמשים או צדדים שלישיים). אנו נפעל להסיר את אי הדיוקים או להשלים מידע חסר בהקדם האפשרי.

ב. מידע על המוצרים והשירותים

המוצרים והשירותים המוצגים בפניך באתר זה אינם מוצעים למכירה אלא מציגים באופן כללי את מגוון המוצרים והשירותים שאנו מפיצים בישראל.

ג. ייעוץ וכלי אבחון

אין בנתונים והמידע באתר זו כדי להוות ייעוץ קוסמטי, גופני, פיזיולוגי, רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף אחר לאחד מאלה. הסתמכות על הנתונים ו/או על המידע ו/או על התכנים באתר הינה באחריותך הבלעדית. המידע באתר הינו למטרות אינדיקטיביות בלבד והוא אינו יכול בשום מקרה לבוא במקום אבחנה רפואית או ייעוץ קליני, ולא יכול להחליף טיפול רפואי. לאור האמור, אנחנו לא יכולים להבטיח את שביעות רצונך המלאה מהשימוש בכלים אלה ואנו לא נישא באחריות לכל שימוש שתעשה/י בשל כך. לקבלת מידע נוסף או במקרה של ספק, אנו ממליצים לך להתייעץ עם הרופא שלך.

ד. קישורי היפרטקסט

קישורי ההיפרטקסט הכלולים באתר עשויים להוביל אותך לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. התוכן המופיע באתרים אלו איננו בשליטתנו. קישורי ההיפרטקסט מוטמעים באתר בכדי לשפר את חוויית הגלישה שלך. השימוש באתר האינטרנט של צדדים שלישים הוא בהחלטתך ובאחריותך הבלעדית.

מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך, וננהג במידע, כהגדרתו להלן, בהתאם להוראות הדין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 והנחיות רשם מאגרי המידע. מידע אישי שיימסר (ככל ויימסר) בעת השימוש באתר, יישמר בסודיות בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

במסגרת שימושך באתר אנו נאסוף מידע אישי אודותיך, לרבות מידע אודות שימושך באתר (להלן: "המידע"). למשל, אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך כאשר את/ה:
(א) נרשם/ת לאתר;
(ב) מוריד/ה תכנים להורדה;
(ג) מתחבר/ת לאתר;
(ד) נרשם/ת למשחק ו/או תחרות;
(ה) שולח/ת לנו הודעת דואר אלקטרוני;
(ו) מגיב/ה על סקר או מחקר.

המידע שייאסף במסגרת שימושך באתר יישמר במאגר המידע של לוריאל וישמש אך ורק למטרות אספקת השירותים ושיפור השירותים.

אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים/ה לתנאים אלה, לא חלה עלייך חובה חוקית לעשות זאת, אך אי מסירתו עלולה למנוע הספקת שירותים מסוימים.

אנו נשתמש במידע לצורך מעקב אחרי התנהגות המשתמשים באתר על מנת לשפר את השירותים המוצעים עלי-ידנו באתר.

המידע אודותיך ישמר בקובץ IT ויעובד על ידנו או על ידי ספקים הפועלים מטעמנו.

בכל מצב בו הדין מקנה לך זכות במידע אודותיך (כגון זכות לגשת ו/או לתקן ו/או למחוק את המידע אודותיך), הינך רשאי/ת לממש את הזכות הזו בכל עת, על ידי שליחת הודעה אלינו, בצירוף עותק של תעודת הזהות שלך, לכתובת הבאה: לוריאל ישראל בע"מ, רח' הצורן 4, נתניה 4250604.

גילוי המידע אודותיך לצד שלישי

אנו לא נעביר או נמכור את המידע אודותיך לצד שלישי כל שהוא, על מנת שיפנה אליך בהצעות שיווקיות שונות, אלא אם הסכמת לכך במפורש. על אף האמור לעיל, אנו נהייה רשאים לחשוף את המידע אודותיך, לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
(א) חשיפת המידע, כולו או חלקו, לצד שלישי נדרשת לצרכי אבטחת מידע;
(ב) חשיפת המידע נדרשת לצד שלישי הפועל כספק שלנו, בשמנו או מטעמנו, לצרכי אספקת השירות ולמימוש מטרותינו;
(ג) חשיפת המידע נדרשת עפ"י כל דין, צו שיפוטי או הליך משפטי;
(ד) במקרה בו מצאנו כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש או מבוצעות לצורך תרמית או הונאה מכל סוג;
(ה) כפוף להוראות הדין, במקרה בו נמכור, נמחה, או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסנו לצד שלישי, או אם נרכוש או נתמזג עם צד שלישי, או אם נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון. במקרה כזה תוכל/י לפנות לשירות הלקוחות של החברה כדי למנוע את העברת המידע, אם הדין מאפשר זאת;
(ו) בכפוף לדין, יתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אגרגטיבי לצרכים שונים, אך במקרים אלה ננקוט אמצעים שיקשו לזהותך באופן אישי.

דיוור ישיר ופרסומות

אנו רשאים לשלוח אלייך חומר שיווקי או פרסומי בהתבסס על פילוחים והעדפות כפי שנקלטו כתוצאה משימושך באתר. חומר שיווקי או פרסומי יישלח אליך באמצעות הודעות PUSH לטלפון הנייד, דואר, דואר אלקטרוני, הודעת SMS, מערכת חיוג אוטומטית או בכל אמצעי תקשורת אחר. בכדי להפסיק משלוח פרסומות בדואר אלקטרוני, SMS או במערכת חיוג אוטומטית תוכל/י לפנות בכל עת לכתובת: service.il@loreal.com.
בכדי להפסיק משלוח פרסומות מפולחות בכל דרך, הינך רשאי/ת לפנות בכל עת לכתובת: service.il@loreal.com ולדרוש כי נסיר אותך מרשימת הדיוור.

למידע נוסף על עיבוד הפרטים האישיים שלך, עיין/י במדיניות הפרטיות שלנו.

אבטחת מידע וסודיות

אנו מחויבים בשמירת סודיות לגבי המידע אודותייך ונוקטים אמצעי אבטחה מחמירים, בהתאם לחובות הרגולטוריות שונות החלות עלינו. על מנת לשמור על אבטחת מידע וסודיות המידע אודותייך, הנתונים שיתקבלו אצלנו דרך האתר, בין אם על ידך ובין אם על ידי גורם אחר, מאוחסנים בשרתים מאובטחים ומוגנים בטכנולוגיות מתקדמות. אנו עושים ונעשה כמיטב יכולתנו לשמור על פרטיות ואבטחת המידע של משתמשי האתר. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהם מאוחסן המידע או מפני חדירות למחשבינו ועשיית שימוש במידע, בשירותים, חשיפתם או שימוש בהם לרעה על ידי גורמים עוינים. אם קרתה פעולה כאמור, וכל עוד ננקטו אמצעי אבטחה סבירים, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו ו/או מי מטעמנו. אנו ממליצים כי תנקוט/י באמצעי הגנה הולמים מפני חדירת וירוסים או נוזקות אחרות למכשיר הקצה בו אתה משתמש.

למידע נוסף על אמצעי ההגנה ואבטחת המידע שאנו נוקטים ולמידע על אמצעי ההגנה ואבטחת המידע שאת/ה יכול/ה ליישם, עיין/י במדיניות הפרטיות שלנו.

עוגיות COOKIES

בכדי שנוכל לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת לאתר ולחסוך ממך, בין היתר, מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר, אנו עושים שימוש בטכנולוגיה שנקראת עוגיות (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן שלך. עוגיות אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן באמצעי הקצה ממנו אתה עושה שימוש, אבל אנחנו יכולים לקרוא אותן. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי המכשיר או המחשב שלך.

למידע נוסף על השימוש בקובצי עוגיות, עיין/י במדיניות הפרטיות שלנו.

תיקון לאתר ולתנאי השימוש

אנו רשאים לתקן את התוכן והמידע הכלולים באתר וכן את תנאי השימוש האלה, לצורך עמידה בדרישות כל דין ו/או לשיפור האתר ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

כל תיקון ידווח לך באמצעות האתר טרם כניסתו לתוקף. למעט כאשר התיקון מחייב את הסכמתך המפורשת, המשך השימוש שלך באתר יחשב כהסכמתך לתנאי השימוש החדשים.

התניית פטור

אנו נעשה כמיטב יכולתנו לשמור על גישה לאתר ולתכנים להורדה בכל עת. עם זאת, אנו לא יכולים להבטיח כי לא יהיו תקלות אשר יפגמו בזמינות האתר ו/או הגישה לאתר. למעשה, יתכן ונשעה באופן זמני וללא הודעה מראש את הגישה לכל האתר או לחלק ממנו, במיוחד למטרות תחזוקה ושיפור השירותים.

האינטרנט, טכנולוגית המידע ורשתות הטלקומוניקציה אינן נטולות שגיאות ויתכנו הפרעות וכשלים בהפעלת האתר. אין באפשרותנו לספק כל ערבות בהקשר זה, ולפיכך לא נישא באחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם לך עקב השימוש באינטרנט, בטכנולוגית המידע וברשתות הטלקומוניקציה, לרבות, ללא הגבלה:

• תמסורת ו/או קבלה לקויה של איזה מהנתונים ו/או המידע באמצעות האינטרנט;
• כל חדירה של תוכנה חיצונית או וירוס מחשב למכשיר הקצה בו אתה משתמש;
• כל ציוד פגום המיועד לקבלה או רשתות טלקומוניקציה; ו-
• תקלות אינטרנט כלשהן העלולות לעכב את פעולתו התקינה של האתר.

סמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מכך, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

בכל בעיה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו: service.il@loreal.com.