first fixed slider
בננה

למה הכנסנו תמצית בננה למוצרי השיער?

תמצית בננה מתוקה מקוסטה-ריקה* היא בדיוק מה ששיער יבש משווע לו - לחות! למראה שיער בריא ובעל הזנה עמוקה. *מקור ניתן לשינוי.